Resningar

Marko Tuhkanen har tidigare åtagit sig att arbeta med resningsärenden.
Numera åter sig byrån ej resningsärenden tidigare än att domstolen i så fall förordnar ett ombud.

Ni som är oskyldigt dömda och som fått fram ny bevisning hänvisas istället till oskyldig.org som Advokatbyrån Tuhkanen AB har ett pågående samarbete med.