Brottmål

Våra advokater företräder dels klienter som står åtalade för brott (oftast i egenskap av offentlig försvarare) och dels klienter som har blivit utsatta för brott (då i egenskap av målsägandebiträde).

Om du blir misstänkt för ett brott och är i behov av en försvarare så ska du direkt meddela polisen att du önskar företrädas av någon advokat från Advokatbyrån Tuhkanen.

Blir du utsatt för ett brott så kan du ha rätt till ett målsägandebiträde. Önskar du företrädas av någon på Advokatbyrån Tuhkanen så föreslår vi att du direkt meddelar detta till ansvarig utredare i ditt ärende.

Har du ytterligare funderingar avseende brottmål så kontakta någon av våra medarbetare på nedan angivna kontaktuppgifter.

Kontakta oss på 0922-108 00 eller fyll i formuläret nedan så återkopplar vi till dig inom kort.