Missnöjd med din advokat?

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundet har en särskild konsumenttvistnämnd som prövar tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Om en klient är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om en samförståndslösning inte går att uppnå har konsumenten under vissa förutsättningar möjlighet att vända sig till Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd för en prövning. En advokat är skyldig att följa beslut från Konsumenttvistnämnden.

Läs mer på Konsumenttvistnämndens hemsida:
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämndens kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: [email protected]