Advokatbyrån Tuhkanen AB grundades 2008 av advokat Marko Tuhkanen i Haparanda.

Vi är sedan 2021 en helt renodlad brottmålsbyrå, med kontor i Luleå och Haparanda.

Våra advokater företräder dels klienter som står åtalade för brott (oftast i egenskap av offentlig försvarare), dels klienter som har blivit utsatta för brott (då i egenskap av målsägandebiträde).

Om du är i behov av en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde, föreslår vi att du kontaktar oss på nedan angivna kontaktuppgifter.

Vi arbetar pragmatiskt för en lösning av de problem som kan tänkas uppstå och står alltid på din sida. Allt som sägs till oss omfattas av tystnadsplikt. Välkommen att lära känna oss på Advokatbyrån Tuhkanen AB.
 

Marko Tuhkanen

Advokat/delägare
Haparanda


Inriktning
Brottmål.

Bakgrund
Jur kand 2003
Advokatfirman Jonny Johansson 2003-2008
Ledamot i Sveriges advokatsamfund 2008
Grundare och ägare av Advokatbyrån Tuhkanen AB 2009-

Språk
Svenska, finska och engelska

Kontakt
Telefon: +46(0)70-682 92 99
Fax: +46(0)922-108 04
E-post: marko@tuhkanen.se

marko_medium2