Affärsjuridik

En stor del av Advokatbyrån Tuhkanens verksamhet utgörs av affärsjuridik. Vi åtar oss uppdrag över hela landet både av svenska och internationella klienter.

Vi medverkar vid upprättande och granskande av avtal, biträder klienter i förhandlingar vid köp och försäljning inom ett stort antal branscher, upprättande av skuldebrev och andra handlingar som är att hänföra till affärsjuridikens område.

Därutöver biträder vi klienter vid de fall klienter hamnar i en tvist med motparten, både vad avser inom- och utomrättsliga tvister. Våra advokater har god erfarenhet av att processa i tvistemål och vi arbetar alltid för att hitta en snabb och kostnadsmässigt effektiv lösning för våra klienter.

Har du/ni hamnat i tvist som privatperson eller juridisk person? Har du/ni frågor om vad som bör regleras i kompanjonsavtal mellan aktieägare? Är du/ni osäkra över innebörden av vissa avtalsvillkor? I sådana fall är ni välkomna att kontakta någon av våra medarbetare på Advokatbyrån Tuhkanen.

Kontakta oss på 0922-108 00 eller fyll i formuläret nedan så återkopplar vi till dig inom kort.

Kontakt Luleå

Advokat Magnus Söderlind
Advokatbyrån Tuhkanen AB
Kungsgatan 34 A, 972 41 LULEÅ

Telefon: 070-291 76 64
Växel: 0922-108 00
Fax: 0920-12505
E-post: magnus@tuhkanen.se

Kontakt Haparanda

Advokat Marko Tuhkanen
Advokatbyrån Tuhkanen AB
Box 11, 953 21 HAPARANDA

Telefon: 070-682 92 99
Växel: 0922-108 00
Fax: 0922-108 04
E-post: marko@tuhkanen.se

 

Advokat Caroline Diederichsen
Advokatbyrån Tuhkanen AB
Box 11, 953 21 HAPARANDA

Telefon: 072-552 21 62
Växel: 0922-108 00
Fax: 0922-108 04
E-post: caroline@tuhkanen.se